Hotline: Hanoi City Campus: +84 (9) 6 749 38 3 - Ho Chi Minh City Campus: +84 (9) 0 292 6 08 - Email: info@hibs.edu.vn
 
 
Chào mừng các bạn ghé thăm website của Trường Song ngữ Quốc tế Horizon
 

Thư viện

Mục tiêu của thư viện nhà trường là để đảm bảo rằng tất cả các thành viên của cộng đồng nhà trường có quyền truy cập công bằng vào các loại sách và đọc, truy cập thông tin và một loạt các tài nguyên.
 
Ngoài ra, Trường Song ngữ Quốc tế Horizon cũng cung cấp những bài học thư viện cho học sinh lớp tiểu học để phát triển ý thức tìm tòi và tình yêu đối với việc đọc, biết được ý tưởng của việc tìm kiếm những tài nguyên và cuốn sách chính xác cho các nhu cầu của mình. Trong thời gian học tại thư viện, học sinh sẽ có đặc quyền tham gia một loạt các hoạt động để biết về các thể loại sách khác nhau, tác giả và nhà xuất bản.