Hotline: Hanoi City Campus: +84 (9) 6 749 38 3 - Ho Chi Minh City Campus: +84 (9) 0 292 6 08 - Email: info@hibs.edu.vn
 
 
Chào mừng các bạn ghé thăm website của Trường Song ngữ Quốc tế Horizon
 

Thời gian biểu

Mẫu thời gian biểu hàng ngày 
Bảng dưới đây cung cấp mẫu khóa biểu hàng tuần và chi tiết thời gian giảng dạy, thời gian nghỉ cho buổi sáng và buổi chiều. Không có lớp vào chiều Thứ Sáu và cuối tuần.
 
  Weekdays
9:30-10:30 60 phút. Giới thiệu về chương trình ELS I
10:30-10:40 10 phút nghỉ giải lao.
10:40-11:40 60 phút. Giới thiệu về chương trình ESL II
11:40-11:50 10 phút nghỉ giải lao
11:50-12:40 50 phút. Giới thiệu về chương trình ELS III
12:40-2:00 Giờ ăn trưa
2:00-3:00 Các hoạt động làm giàu vốn ESL:
Phần đọc/ Từ vựng*
Phát âm*
Trò chơi
3:00-3:15 15 phút nghỉ giải lao
3:15-4:15 Các hoạt động làm giàu vốn ESL:
Giao tiếp và thảo luận*, Thành ngữ*, Trò chơi
 
*Các lớp học buổi chiều có thể thay đổi dựa theo sự chú ý và hứng thú của học sinh.