Hotline: Hanoi City Campus: +84 (9) 6 749 38 3 - Ho Chi Minh City Campus: +84 (9) 0 292 6 08 - Email: info@hibs.edu.vn
 
 
Chào mừng các bạn ghé thăm website của Trường Song ngữ Quốc tế Horizon
 

Chính sách ngôn ngữ

Tất cả các thí sinh từ lớp 1 đến 12 đều sẽ đi qua một quá trình tuyển sinh mà cho phép Cán bộ tuyển sinh, Hiệu trưởng và Điều phối viên Trình độ học vấn xác định cấp độ ngôn ngữ tiếng Anh một cách đáng tin cậy và hợp lệ.

 

Các học sinh tiềm năng cần phải tham dự một bài kiểm tra ngôn ngữ lũy tiến nhằm giúp xác định trình độ của một học sinh và một cuộc phỏng vấn được thiết kế để kiểm tra trình độ nghe nói của học sinh.


Cả bài kiểm tra lũy tiến và cuộc phỏng vấn đều dựa trên Khung tham chiếu chung của Châu Âu đối với các tiêu chuẩn ngôn ngữ (CEFR).