Hotline: Hanoi City Campus: +84 (9) 6 749 38 3 - Ho Chi Minh City Campus: +84 (9) 0 292 6 08 - Email: info@hibs.edu.vn
 
 
Chào mừng các bạn ghé thăm website của Trường Song ngữ Quốc tế Horizon
 

Khóa biểu hàng ngày

Trường Song ngữ Quốc tế Horizon đặt ra thời khóa biểu hàng ngày theo yêu cầu của sự phát triển lành mạnh về thể chất và học tập của học sinh.
 
Để biết thời khóa biểu tại cơ sở Hà Nội, nhấn vào đây
Để biết thời khóa biểu tại cơ sở Hồ Chí Minh, nhấn vào đây