Hotline: Hanoi City Campus: +84 (9) 6 749 38 3 - Ho Chi Minh City Campus: +84 (9) 0 292 6 08 - Email: info@hibs.edu.vn
 
 
Chào mừng các bạn ghé thăm website của Trường Song ngữ Quốc tế Horizon
 

Giáo dục nhân cách

Chương trình giáo dục nhân cách là một nỗ lực tập trung vào sự phát triển có ý nghĩa các giá trị phổ quát như ý thức trách nhiệm, sự tôn trọng, trung thực, sự đồng cảm và công bằng.
 
Chương trình này được tích hợp vào tất cả môn học cũng như trường học nói chung. Các chủ đề hàng tháng cung cấp một nền tảng tuyệt vời cho sự tập trung có ý nghĩa vào một đặc điểm nhân cách nào đó.
 
Ở mỗi cấp độ, sự tập trung của chương trình vào những đặc điểm này sẽ điều khiển chương trình giảng dạy, báo cáo và thực hành trong các trường học của chúng tôi.
 
Chúng tôi tin tưởng rằng chương trình Giáo dục nhân cách chỉ có thể thành công thông qua đội ngũ giáo viên xuất sắc, những người cũng là hình mẫu. Dạy học không chỉ là cung cấp thông tin; đó là về việc định hình một nhân cách. Điều đó mang lại tầm quan trọng của các hình mẫu tuyệt vời, nơi các em có thể học tập thông qua sự thể hiện của đức hạnh, đạo đức và nhân cách tốt.