Hotline: Hanoi City Campus: +84 (9) 6 749 38 3 - Ho Chi Minh City Campus: +84 (9) 0 292 6 08 - Email: info@hibs.edu.vn
 
 
Chào mừng các bạn ghé thăm website của Trường Song ngữ Quốc tế Horizon
 

Chương trình Laptop 1 - 1

Học sinh thế kỷ 21 được mong đợi sẽ có thể học ở bất cứ đâu và vào bất cứ lúc nào. Về cơ bản việc giảng dạy xoay quanh các kỹ năng giáo dục của thế kỷ 21 là giảng dạy các kỹ năng cần thiết để thành công trong thế giới ngày nay, nơi hầu hết mọi người là những người truyền tin hiệu quả, người giải quyết vấn đề, các nhà tư duy phê phán và cộng tác viên. Đặt ý tưởng này trong tâm trí, Trường Song ngữ Quốc tế Horizon hình dung sẽ cung cấp các chương trình quốc tế và song ngữ tốt nhất tại Việt Nam xoay quanh các nhu cầu của thế kỷ 21 như phát triển năng lực học tập, xã hội, tình cảm và đạo đức. Một phần trong kế hoạch phát triển của Trường Song ngữ Quốc tế HORIZON là đảm bảo cung cấp máy tính bảng / máy tính xách tay cho học sinh để hỗ trợ trong việc cung cấp chương trình giảng dạy.
 
Trường Song ngữ Quốc tế Horizon cung cấp quyền truy cập vào mạng lưới của mình cho các hoạt động liên quan đến trường học để cho phép nhân viên, người học và cộng đồng có khả năng chia sẻ nguồn lực, hoàn thành bài tập, truyền đạt và thực hiện nghiên cứu giáo dục.