Hotline: Hanoi City Campus: +84 (9) 6 749 38 3 - Ho Chi Minh City Campus: +84 (9) 0 292 6 08 - Email: info@hibs.edu.vn
 
 
Chào mừng các bạn ghé thăm website của Trường Song ngữ Quốc tế Horizon
 

CAT4

CAT4 bao gồm bốn bộ kiểm tra, mỗi trong số đó có hai bài kiểm tra. Các bài kiểm tra sẽ đánh giá các loại chính của hoạt động xử lý của trí óc mà đóng một vai trò đáng kể trong tư duy của con người. Cùng nhau, các bài kiểm tra này cung cấp cho người dùng một sự hiểu biết toàn diện về khả năng cốt lõi liên quan đến học tập.

 

Các bộ kiểm tra bao gồm đánh giá về

 

Lý luận bằng lời nói

Lý luận định lượng

Lý luận không dùng lời nói

Khả năng không gian

 

Người dùng CAT 4 có thể nhận được 2 loại báo cáo mà có thể được mua riêng:

 
  • Báo cáo riêng CAT 4 cho học sinh

  • Báo cáo riêng CAT 4 cho phụ huynh