Hotline: Hanoi City Campus: +84 (9) 6 749 38 3 - Ho Chi Minh City Campus: +84 (9) 0 292 6 08 - Email: info@hibs.edu.vn
 
 
Chào mừng các bạn ghé thăm website của Trường Song ngữ Quốc tế Horizon
 

Google cho Giáo dục

Tại Trường Song ngữ Quốc tế Horizon, chúng tôi đang nỗ lực cung cấp nền giáo dục xoay quanh những nhu cầu và kỹ năng của thế kỷ 21 được dựa trên sự chia sẻ, giải quyết vấn đề, sáng tạo, tư duy phân tích và hợp tác. Điều đó có thể thực hiện được bằng cách sử dụng các ứng dụng Google cho Giáo dục.

 

Google Giáo dục là gì?

 

Google cho Giáo dục là một dịch vụ từ Google cung cấp các phiên bản tùy biến độc lập của nhiều sản phẩm Google. Nó có một số ứng dụng web với chức năng tương tự như các bộ ứng dụng văn phòng truyền thống, bao gồm Gmail, Hangouts, Google Calendar, Drive, Docs, Forms, Sheets, Slides, và Sites.

 

Với Google Apps các trường học có thể

 
  • Yêu cầu học sinh làm việc cộng tác từ bất cứ nơi nào

  • Cho học sinh các phản hồi liên tục và đồng thời

  • Sử dụng lịch sử sửa đổi để giữ cho sinh viên có trách nhiệm đối với công việc của mình

  • Xuất bản tác phẩm của học sinh

  • Cung cấp ý kiến trong khi học sinh tiếp tục viết tác phẩm của mình

Google Forms có thể được sử dụng để cung cấp cho học sinh một đánh giá trước vào lúc bắt đầu lớp học. Sửa đổi hướng dẫn dựa trên kết quả. Sau đó cung cấp cho học sinh một "tấm vé thoát" khi kết thúc lớp học để xem những gì các em đã học được.