Hotline: Hanoi City Campus: +84 (9) 6 749 38 37 - Ho Chi Minh City Campus: +84 (9) 0 292 06 08 - Email: info@hibs.edu.vn
 
 
Chào mừng các bạn ghé thăm website của Trường Song ngữ Quốc tế Horizon
 

Tham quan– học tập trải nghiệm tai tập đoàn văn phòng phẩm Thiên Long

14/06/2019

Trường SONG NGỮ QUỐC TẾ HORIZON dựa vào yêu cầu của Bộ Giáo dục –
Đào tạo và Cambridge International Examinations cũng như các phương pháp giáo
dục gần đây;

Trường SONG NGỮ QUỐC TẾ HORIZON dựa vào yêu cầu của Bộ Giáo dục – Đào tạo và Cambridge International Examinations cũng như các phương pháp giáo dục gần đây; kế hoạch chiến lược của trường được dựa trên sự phát triển hành
chính, giảng dạy và học tập. Do đó, nhằm thực hiện mục tiêu Giáo dục “Học đi đôi với Hành”, đưa trải nghiệm thực tiễn vào nội dung các môn học.
Ngày 17 tháng 5 năm 2019 , đội ngũ Giáo viên Việt Nam và giáo viên nước ngoài cùng 74 học sinh trường Song ngữ Quốc tế HORIZON được Ban Lãnh đạo và nhân viên của tập đoàn Thiên Long tiếp đón và hướng dẫn cho đoàn tham quan
các công đoạn sản xuất để hình thành ra sản phẩm là dụng cụ văn phòng mà học sinh hàng ngày tiếp cận và sử dụng.
Tuy chỉ tham quan trong thời gian ngắn , nhưng đã giúp cho học sinh chúng tôi hiểu được giá trị của những “bạn đường học tập”, những vật dụng cần thiết luôn sát cánh các em trên đường học vấn, để các em có điều kiện học tập tốt; đồng thời
các em cũng sẽ hiểu được giá trị lao động của những công nhân trực tiếp sản xuất.  Bên cạnh đó, các em còn thấy được sự sáng tạo của người Việt Nam, đã từng bước bước vào thị trường quốc tế, từ đó sẽ phát huy quan điểm “Người Việt Nam dùng
hàng Việt Nam”

      

        

Các tin bài khác