Hotline: Hanoi: +84 (9) 6 749 38 37 - Hochiminh: +84 (9) 0 292 06 08 - Email: info@hibsvietnam.com
 
 
Chào mừng các bạn ghé thăm website của Trường Song ngữ Quốc tế Horizon
 

Hội thảo An toàn giao thông.

08/01/2019

Công an đội truyên truyên về giao thông đường bộ báo cáo ngoại khóa về An toàn Giao thông

Công an đội truyên truyên về giao thông đường bộ báo cáo ngoại khóa về An toàn Giao thông cho toàn thể học sinh tại trường . Với hình ảnh minh họa và giáo cụ trực quan của các biển báo giao thông giúp học sinh thích thú theo dõi .
      
      

Các tin bài khác