Hotline: Hanoi City Campus: +84 (9) 6 749 38 3 - Ho Chi Minh City Campus: +84 (9) 0 292 06 8 - Email: info@hibs.edu.vn
 
 
Chào mừng các bạn ghé thăm website của Trường Song ngữ Quốc tế Horizon
 

CÙNG HỌC SINH HORIZON THIẾT KẾ CÂY CẦU SPAGHETTI

07/11/2019

Vừa qua, thứ Tư, ngày 6 tháng 11, tổ Khoa học của trường Song ngữ Quốc tế Horizon đã tổ chức một cuộc thi vô cùng hấp dẫn mang tên THIẾT KẾ MÔ HÌNH KHOA HỌC THIẾT KẾ CẦU TỪ SPAGHETTI.

 

Vừa qua, thứ Tư, ngày 6 tháng 11, tổ Khoa học của trường Song ngữ Quốc tế Horizon đã tổ chức một cuộc thi vô cùng hấp dẫn mang tên THIẾT KẾ MÔ HÌNH KHOA HỌC THIẾT KẾ CẦU TỪ SPAGHETTI. Tham gia cuộc thi này có tổng số 30 học sinh với 16 dự án được xếp vào hai loại: Thiết kế đẹp nhất Thiết  kế chắc nhất.

 

Tham gia dự án Thiết kế đẹp nhất có: 

1. Park Geonhee (Lớp 10) và Yang Hyeonseo (Lớp 12, nhà vàng)

2. Trần Thị Ngân Giang (Lớp 11, nhà xanh lá cây) và Trần Thanh Bình (Lớp 11,  nhà vàng)

3. Oh Gaeun (Lớp 9, nhà đỏ) và Trần Hoàng Khánh Ngọc (Lớp 9, nhà vàng)

 

Tham gia dự án Thiết  kế chắc nhất có:

1. Seo Donghyun (Lớp 11, Nhà xanh da trời) and Yang Hyeji (Lớp 11, Nhà xanh da trời)

2. Saruda Apaikunchon (Lớp 9, Nhà xanh da trời)

3. Jang Hansol (Lớp 12, Nhà xanh lá cây) and Jan Hanbyeol (Lớp 12, Nhà đỏ)

Các tin bài khác