Hotline: Hanoi City Campus: +84 (9) 6 749 38 37 - Ho Chi Minh City Campus: +84 (9) 0 292 06 08 - Email: info@hibs.edu.vn
 
 
Chào mừng các bạn ghé thăm website của Trường Song ngữ Quốc tế Horizon
 

PHÁT TRIỂN CHUYÊN MÔN 1

08/10/2019

Buổi tập huấn phát triển chuyên môn lần thứ nhất của năm nay đã được tổ chức vào thứ bảy tuần trước tại cơ sở thành phố Hồ Chí Minh.

Buổi tập huấn phát triển chuyên môn lần thứ nhất của năm nay đã được tổ chức vào thứ bảy tuần trước tại cơ sở thành phố Hồ Chí Minh. Qua buổi tập huấn đã cung cấp cho giáo viên với những kiến thức cần thiết và kĩ năng ở thế kỷ 21, là một công cụ quan trọng trong môi trường giảng dạy và học tập lành mạnh. Horizon tiến thêm một bước để đạt được tầm nhìn sứ mạng của mình.

Mục tiêu cốt lõi của trường Song Ngữ Quốc Tế Horizon là tìm hiểu về học sinh, cơ sở dữ liệu của học sinh, khung chương trình giảng dạy, kế hoạch theo đơn vị, giáo dục nhân cách đã được đề cập trong cuộc họp.

HIBS thường xuyên tổ chức các chương trình nhằm mục đích phát triển chuyên môn để theo kịp cải tiến giáo dục mới nhất cho môi trường học đường.

Các tin bài khác