Hotline: Hanoi: +84 (9) 6 749 38 37 - Hochiminh: +84 (9) 0 292 06 08 - Email: info@hibsvietnam.com
 
 
Chào mừng các bạn ghé thăm website của Trường Song ngữ Quốc tế Horizon
 

KHEN – THƯỞNG V/v THỰC HIỆN BẢO HIỂM Y TẾ HỌC SINH

12/10/2017

Bảo Hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh khen thưởng trường SONG NGỮ QUỐC TẾ HORIZON :

Bảo Hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh khen thưởng trường SONG NGỮ QUỐC TẾ HORIZON : “Đạt thành tích trong công tác tuyên truyền, phối hợp, thực hiện tốt chính sách Bảo Hiểm Y tế học sinh năm học 2016 – 2017”.

Các tin bài khác