Hotline: Hanoi City Campus: +84 (9) 6 749 38 37 - Ho Chi Minh City Campus: +84 (9) 0 292 06 08 - Email: info@hibs.edu.vn
 
 
Chào mừng các bạn ghé thăm website của Trường Song ngữ Quốc tế Horizon
 

Chương trình họp phụ huynh của Trường HIBS

28/11/2019

Đại hội học sinh là buổi họp với phụ huynh được dẫn dắt bởi học sinh.

Đại hội học sinh là buổi họp với phụ huynh được dẫn dắt bởi học sinh. Giáo viên chỉ đóng vai trò cố vấn trong suốt quá trình. Học sinh dẫn dắt phụ huynh thông qua việc trao đổi  về các hoạt động, thành tích học tập đã đạt được và thành quả trong các hoạt động xã hội. Học sinh nên hướng buổi nói chuyện tập trung vào các hoạt động và thái độ của họ trong lớp. Quá trình trao đổi phải liên quan tới học sinh một cách đầy ý nghĩa. Để đạt được cuộc thảo luận tiến bộ, chính xác và hoàn thiện, học sinh cần tham gia vào quá trình chặt chẽ, việc để học sinh dẫn dắt cuộc họp với phụ huynh là cách tối đa hóa sự tham gia của họ. Học sinh tham dự vào quá trình họp sẽ thúc đẩy cuộc họp ba bên giúp học sinh cải thiện thành tích ở trường:

  • Sự thích hợp: chúng tôi đang dạy cái gì, tại sao chúng tôi dạy như vậy
  • Tính trách nhiệm: giúp học sinh có trách nhiệm hơn trong việc học
  • Thông báo với phụ huynh tình hình học tập của học sinh

Trong suốt thời gian từ ngày 4 tới ngày 18 tháng 11 năm 2019, Trường HIBS Hồ Chí Minh đã tổ chức đại hội học sinh lần 1. Ban giám hiệu gửi lời cảm ơn tới Giáo Viên, Học Sinh và Phụ Huynh vì sự tham gia và đóng góp của họ trong cuộc họp. Tỷ lệ tham dự đạt 83.53%.


Các tin bài khác