Hotline: Hanoi City Campus: +84 (9) 6 749 38 3 - Ho Chi Minh City Campus: +84 (9) 0 292 06 8 - Email: info@hibs.edu.vn
 
 
Chào mừng các bạn ghé thăm website của Trường Song ngữ Quốc tế Horizon
 

Tiểu học

Trường tiểu học
Trường tiểu học Horizon cung cấp cả hai chương trình song ngữ và quốc tế tại cơ sở Hà Nội.
 
Trường tiểu học Horizon chỉ cung cấp chương trình song ngữ tại cơ sở Hồ Chí Minh.
 
Chương trình song ngữ áp dụng chương trình giảng dạy quốc gia của Việt Nam và chương trình giảng dạy tiểu học của Cambridge cùng một lúc trong một cách có kế hoạch chiến lược. Các môn học đang được cung cấp bằng tiếng Anh và tiếng Việt.
 
Khung chương trình giảng dạy tiểu học của Việt Nam cho mỗi môn học - tiếng Việt, toán học, khoa học - cung cấp hướng dẫn rõ ràng cung cấp bởi giáo viên người Việt Nam và người nước ngoài trong hai ngôn ngữ khác nhau.
 
Khung chương trình giảng dạy tiểu học của Cambridge cho từng môn học - tiếng Anh, toán học và khoa học - cung cấp một cơ cấu giảng dạy rõ ràng.
 
Chương trình quốc tế tại Trường tiểu học Horizon cung cấp chương trình giảng dạy dựa trên Cambridge International Examinations và Chương trình giảng dạy Quốc gia của Anh.
Khoa học

Khoa học

Khung chương trình giảng dạy này bao gồm bốn lĩnh vực nội dung: thẩm vấn khoa học, sinh học, hóa học và vật lý. Thẩm vấn khoa học là về xem xét các ý tưởng, đánh giá chứng cứ, lập kế ...
Toán học

Toán học

Khung chương trình giảng dạy toán học khám phá năm lĩnh vực nội dung: số học, hình học, đo lường, xử lý dữ liệu và giải quyết vấn đề. Chương trình giảng dạy này tập trung vào các nguyên tắc, mô ...
Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Anh sơ cấp Cambridge cho phép người học giao tiếp một cách tự tin và hiệu quả và phát triển các kỹ năng tư duy phê phán để đối phó với một loạt các thông tin, phương tiện truyền thông ...