Hotline: Hanoi City Campus: +84 (9) 6 749 38 3 - Ho Chi Minh City Campus: +84 (9) 0 292 6 08 - Email: info@hibs.edu.vn
 
 
Chào mừng các bạn ghé thăm website của Trường Song ngữ Quốc tế Horizon
 

THPT

Trường THPT Horizon cung cấp cả hai chương trình song ngữ và quốc tế tại cơ sở Hà Nội.
 
Trường THPTHorizon chỉ cung cấp chương trình song ngữ tại cơ sở Hồ Chí Minh.
 
Chương trình song ngữ áp dụng chương trình giảng dạy quốc gia của Việt Nam và chương trình giảng dạy nâng cao và IGCSEcủa Cambridge cùng một lúc trong một cách có kế hoạch chiến lược. Các môn học đang được cung cấp bằng tiếng Anh và tiếng Việt.
 
Khung chương trình THPT của Việt Nam cho từng môn học - tiếng Việt, toán học và khoa học - cung cấp một cơ cấu giảng dạy rõ ràng.
 
Khung chương trình giảng dạy THPT của Việt Nam cho mỗi môn học - tiếng Việt và văn học, toán học, vật lý, hóa học, sinh học - cung cấp hướng dẫn rõ ràng cung cấp bởi giáo viên người Việt Nam và người nước ngoài trong hai ngôn ngữ khác nhau.

Thi tốt nghiệp

17/10/2016
Trường Song ngữ Quốc tế Horizon đặt mỗi cá nhân tại trung tâm thành tích theo khả năng của các em để hoàn thành cấp trung học phổ thông thành công ...