Hotline: Hanoi City Campus: +84 (9) 6 749 38 3 - Ho Chi Minh City Campus: +84 (9) 0 292 06 08 - Email: info@hibs.edu.vn
 
 
Chào mừng các bạn ghé thăm website của Trường Song ngữ Quốc tế Horizon
 

THCS

Trường THCS Horizon cung cấp cả hai chương trình song ngữ và quốc tế tại cơ sở Hà Nội.
 
Trường THCSHorizon chỉ cung cấp chương trình song ngữ tại cơ sở Hồ Chí Minh.
 
Chương trình song ngữ áp dụng chương trình giảng dạy quốc gia của Việt Nam và chương trình giảng dạy tiểu học của Cambridge cùng một lúc trong một cách có kế hoạch chiến lược. Các môn học đang được cung cấp bằng tiếng Anh và tiếng Việt.
 
Khung chương trình giảng dạy THCS của Việt Nam cho mỗi môn học - tiếng Việt, toán học, khoa học - cung cấp hướng dẫn rõ ràng cung cấp bởi giáo viên người Việt Nam và người nước ngoài trong hai ngôn ngữ khác nhau.
 
Khung chương trình giảng dạy THCS của Cambridge cho từng môn học - tiếng Anh, toán học và khoa học - cung cấp một cơ cấu giảng dạy rõ ràng.
 
Chương trình quốc tế tại Trường THCS Horizon cung cấp chương trình giảng dạy dựa trên Cambridge International Examinations và Chương trình giảng dạy Quốc gia của Anh.
 
Điều làm Trường THCS Horizon khác biệt với các trường khác là cam kết của chúng tôi về thời gian và nguồn lực để hỗ trợ cho quá trình chuyển đổi từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành của học sinh.
 
Giai đoạn này của cuộc sống sẽ chứa đầy những câu hỏi quan trọng như: "Tôi là ai? Các điểm mạnh và điểm yếu của tôi là gì?" và "Làm thế nào để tôi hòa nhập với những người xung quanh mình?"Chúng tôi cung cấp sự hỗ trợ liên tục cho học sinh khi các em khám phá thế giới xung quanh mình và trở nên thoải mái với chính mình.
 
Chương trình học tập vững chắc và đã được chứng minh, cơ hội học ngoại khóa phong phú và mối quan hệ vững chắc giữa học sinh, giáo viên và phụ huynh cung cấp một nền tảng nuôi dưỡng sự thành công tại Horizon. Chúng tôi nhìn nhận rằng các học sinh của trường THCS đang ở giữa một thời kỳ độc đáo của sự thay đổi, từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành. Chúng tôi tin tưởng rằng trong thời gian chuyển đổi dần dần này, sự giáo dục của một học sinh cần phải rộng rãi, có cân bằng, đầy thử thách cá nhân và được thiết kế để giúp mỗi học sinh đạt được đầy đủ tiềm năng của mình.