Hotline: Hanoi City Campus: +84 (9) 6 749 38 37 - Ho Chi Minh City Campus: +84 (9) 0 292 06 08 - Email: info@hibs.edu.vn
 
 
Chào mừng các bạn ghé thăm website của Trường Song ngữ Quốc tế Horizon
 

Khoa học

Khung chương trình giảng dạy này bao gồm bốn lĩnh vực nội dung: thẩm vấn khoa học, sinh học, hóa học và vật lý. Thẩm vấn khoa học là về xem xét các ý tưởng, đánh giá chứng cứ, lập kế hoạch, điều tra, ghi chép và phân tích dữ liệu. Nâng cao nhận thức về môi trường và một số lịch sử của khoa học cũng là một phần của chương trình giảng dạy này.

Đăng ký học ở form dưới đây
Chọn địa điểm học
Thông tin học viên
Họ tên (*)
Email
Năm sinh
Giới tính
Chọn lớp học
Xóa
Đăng ký thêm học viên
Thông tin người giám sát
Họ tên (*)
Email (*)
Mối quan hệ
Điện thoại
Mã bảo mật

Chương trình khác