Hotline: Hanoi City Campus: +84 (9) 6 749 38 3 - Ho Chi Minh City Campus: +84 (9) 0 292 6 08 - Email: info@hibs.edu.vn
 
 
Chào mừng các bạn ghé thăm website của Trường Song ngữ Quốc tế Horizon
 

Môn học

Chương trình giảng dạy song ngữ và quốc tế tại Trường Song ngữ Quốc tế Horizon được thiết kế và giảng dạy riêng biệt. Các thực hành và bài học của chương trình giảng dạy được sắp xếp theo yêu cầu của luật giáo dục Việt Nam.
Các môn học giảng dạy và giờ hàng tuần cũng có liên quan trực tiếp đến việc thực hiện chương trình giảng dạy.
 
Mỗi chương trình giảng dạy môn học được thiết kế để cung cấp cho người học và giáo viên nội dung tạo cảm hứng và có liên quan và chiều rộng kiến thức môn học thích hợp và phát triển kỹ năng phù hợp với giai đoạn phát triển của người học.