Hotline: Hanoi: +84 (9) 6 749 38 37 - Hochiminh: +84 (9) 0 292 06 08 - Email: info@hibsvietnam.com
 
 
Chào mừng các bạn ghé thăm website của Trường Song ngữ Quốc tế Horizon
 

Mẫu giáo

Trường mẫu giáo Horizon là một nơi giảng dạy và học tập diễn ra theo chương trình giáo dục và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các trường mẫu giáo.
 
Triết lý của Trường mẫu giáo Horizon là đảm bảo các học sinh được vui vẻ trong khi học tập. Học viên sẽ học khi đang chơi đùa hay thực hiện các hoạt động thực hành.
 
Trường mẫu giáo Horizon được thành lập để cung cấp nền giáo dục quốc tế và song ngữ chất lượng cao với mục đích nâng cao tâm trí của trẻ em bắt đầu từ lúc còn nhỏ.
 
Các em nhỏ và phụ huynh sẽ trải nghiệm triết lý này trong hoạt động mỗi ngày mà họ tham dự với trường. Các em sẽ có cơ hội để cảm thấy hứng thú trong học tập và khám phá kiến thức mới. Các hoạt động thực hành trong các lĩnh vực khác nhau như ngôn ngữ, toán học, công nghệ, âm nhạc và giáo dục thể chất sẽ đảm bảo thực hiện cam kết của chúng tôi với hoạt động học tập tích cực. Hơn nữa, các hoạt động được thiết kế cẩn thận và toàn diện sẽ giúp các em nhỏ phát triển một cách lành mạnh.
 
Chương trình giảng dạy tập trung vào
 
 • Phát triển ngôn ngữ
 • Phát triển các kỹ năng toán học cơ bản
 • Thúc đẩy một sự đánh giá cao cho sự đa dạng
 • Cung cấp các cơ hội để điều tra, thăm dò và khám phá
 • Khuyến khích khái niệm tự chủ động
 • Thúc đẩy sự thể hiện sáng tạo
 • Thúc đẩy sự tương tác tích cực với người khác
 • Phát triển các thói quen làm việc và thói quen học có chất lượng
 
 
 
 
 
 
Chương trình giảng dạy được dựa trên một hệ thống chuyên đề nơi các lĩnh vực phát triển cốt lõi được liên kết đến một chủ đề. 8 lĩnh vực phát triển bao gồm
 • Toán học
 • Khoa học
 •  
 
Các cấp lớp học
 
Lớp học dành cho trẻ mới biết đi: 2-3 tuổi
Lớp học dành cho trẻ nhỏ: 3-4 tuổi
Lớp học trước mẫu giáo: 4-5 tuổi
Lớp mẫu giáo: 5-6 tuổi