Hotline: Hanoi City Campus: +84 (9) 6 749 38 3 - Ho Chi Minh City Campus: +84 (9) 0 292 6 08 - Email: info@hibs.edu.vn
 
 
Chào mừng các bạn ghé thăm website của Trường Song ngữ Quốc tế Horizon
 

Lịch sử

Trường Song ngữ Quốc tế Horizon, mở đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh, là một trường K - 12 toàn diện hoạt động từ năm 2005. Trường Song ngữ Quốc tế Horizon tự hào là trường tiên phong trong việc giới thiệu nền giáo dục song ngữ tới Việt Nam.
 
Với cơ sở mở tại Hà Nội vào năm 2007, Trường Song ngữ Quốc tế Horizon đã đạt được một chỗ đứng rất xứng đáng trong số các trường có uy tín trong hệ thống giáo dục của Việt Nam. Trường Song ngữ Quốc tế Horizon có thành tích trong các kỳ thi quốc gia và quốc tế với hơn 500 học sinh tốt nghiệp tham gia thành công tại các trường đại học của Việt Nam và quốc tế, các kỳ thi Olympic quốc tế và toàn quốc.