Hotline: Hanoi City Campus: +84 (9) 6 749 38 3 - Ho Chi Minh City Campus: +84 (9) 0 292 06 08 - Email: info@hibs.edu.vn
 
 
Chào mừng các bạn ghé thăm website của Trường Song ngữ Quốc tế Horizon
 

Khóa học tiếng Anh

Trung tâm Ngôn ngữ Horizon nhằm mục đích cung cấp nền giáo dục ngôn ngữ có chất lượng trong khi phát triển các kỹ năng, kiến thức và sự hiểu biết của học sinh thông qua phương pháp sư phạm luôn cập nhật, công nghệ hiện đại và nguồn tài nguyên phong phú. Đội ngũ giảng viên tận tâm hoàn thành sứ mệnh này bằng cách thiết lập một môi trường thuận lợi để học tập có hiệu quả.
 
Trung tâm Ngôn ngữ Horizon mường tượng sẽ trở thành một tổ chức ngôn ngữ sáng tạo hàng đầu nhằm cung cấp nền giáo dục ngôn ngữ đẳng cấp thế giới xoay quanh nhu cầu của thế kỷ 21.
 
Trung tâm Ngôn ngữ Horizon nhằm mục đích đạt được tầm nhìn và sứ mệnh của mình thông qua các giá trị cốt lõi:
  • TÍNH LIÊM CHÍNH: Chúng tôi xây dựng mối quan hệ thông qua niềm tin, sự trung thực và tôn trọng
  • NIỀM ĐAM MÊ: Chúng tôi yêu những gì chúng tôi làm và sẽ phấn đấu xuất sắc
  • CHĂM SÓC: Chúng tôi đặt học sinh và mục tiêu của các em làm trung tâm của tất cả mọi thứ chúng tôi đang làm
SỰ SÁNG TẠO: Chúng tôi chào đón những ý tưởng khác nhau và chúng tôi chào mừng sự đổi mới