Hotline: Hanoi City Campus: +84 (9) 6 749 38 3 - Ho Chi Minh City Campus: +84 (9) 0 292 6 08 - Email: info@hibs.edu.vn
 
 
Chào mừng các bạn ghé thăm website của Trường Song ngữ Quốc tế Horizon
 

Hội cựu học sinh

Hội cựu học sinh của Trường Song ngữ Quốc tế Horizon (HIBS) được thành lập vào năm 2006. Kể từ đó Horizon vẫn giữ mối quan hệ chặt chẽ với Hội cựu học sinh. Mục đích của một hiệp hội là để nuôi dưỡng tinh thần của lòng trung thành và thúc đẩy lợi ích chung của Trường Horizon.

 

HIBS tích hợp các cựu học sinh vào các hoạt động định hướng, liên lạc với nhau bằng các phương tiện truyền thông xã hội, tổ chức một sự kiện cựu học sinh.


Hội cựu học sinh sẽ giúp cho các học sinh với các chương trình du học, kết nối học sinh tốt nghiệp ở các nước khác và tạo điều kiện cho việc tư vấn nghề nghiệp.