Hotline: Hanoi City Campus: +84 (9) 6 749 38 3 - Ho Chi Minh City Campus: +84 (9) 0 292 06 08 - Email: info@hibs.edu.vn
 
 
Chào mừng các bạn ghé thăm website của Trường Song ngữ Quốc tế Horizon
 

Hành động của trường

Khóa biểu hàng ngày

Trường Song ngữ Quốc tế Horizon đặt ra thời khóa biểu hàng ngày theo yêu cầu của sự phát triển lành mạnh về thể chất và học tập của học sinh.   Để biết thời khóa biểu tại cơ sở Hà Nội, nhấn vào đây Để biết thời khóa biểu tại cơ sở Hồ ...

Student Led Conference Survey

a. Student Led Conference Parent Survey: For Vietnamese version click here    b. Student Led Conference Parent Survey: For English version click here  c. Student Led Conference Parent Survey: For Korean version click here d. Student Led Conference Parent Survey: For Spanish version click here