Hotline: Hanoi: +84 (9) 6 749 38 37 - Hochiminh: +84 (9) 0 292 06 08 - Email: info@hibsvietnam.com
 
 
Chào mừng các bạn ghé thăm website của Trường Song ngữ Quốc tế Horizon
 

ECA

Tất cả các chương trình giảng dạy và hoạt động ngoại khóa được thiết kế dựa trên sứ mệnh của nhà trường và kết quả của việc thực hiện sứ mệnh của chúng tôi là nâng cao và phát triển học sinh và giáo viên, những người tự tin, có trách nhiệm, biết suy nghĩ, sáng tạo, gắn bó và có nguyên tắc.
 
Lợi ích của các hoạt động ngoại khóa phục vụ theo hướng nâng cao cho học sinh với các thuộc tính học sinh nhắm đến vì các học sinh có thể khám phá các sở thích về thể chất, sáng tạo, xã hội và nghề nghiệp của mình trong các hoạt động ngoại khóa.
 
Việc tham gia các hoạt động ngoại khóa cũng giúp học sinh đi đến thành tích và thành công về giáo dục cao hơn trong việc học ở trường