Hotline: Hanoi: +84 (9) 6 749 38 37 - Hochiminh: +84 (9) 0 292 06 08 - Email: info@hibsvietnam.com
 
 
Chào mừng các bạn ghé thăm website của Trường Song ngữ Quốc tế Horizon
 

Đào Tạo

Chính sách nhà trường

Các chính sách của trường HIBS được thiết kế để đảm bảo các tiêu chuẩn của nhà trường sẽ rõ ràng, nhất quán và công bằng tuân theo pháp luật của Bộ GD-ĐT. Các chính sách của trường HIBS cũng được thiết kế xoay quanh tầm nhìn, sứ mệnh và triết ...