Hotline: Hanoi City Campus: +84 (9) 6 749 38 3 - Ho Chi Minh City Campus: +84 (9) 0 292 06 08 - Email: info@hibs.edu.vn
 
 
Chào mừng các bạn ghé thăm website của Trường Song ngữ Quốc tế Horizon
 

Ngôn ngữ học

Triết lý ngôn ngữ của HIBS
Trường Song ngữ Quốc tế Horizon kỳ vọng tất cả các cộng đồng học tập sẽ trở thành một phần của việc học ngôn ngữ có tính đến các bối cảnh văn hóa và học thuật đa dạng.
                                               
Tiêu chuẩn ngôn ngữ
 
Các tiêu chuẩn ngôn ngữ được dựa trên các khuyến nghị CEFR. Ngôn ngữ Cambridge cũng như các kiểm tra lũy tiến được sử dụng để thông báo cho các cấp độ người học.
 
Cơ cấu ngôn ngữ
                                                                                               
Bên cạnh tiếng Việt như là tiếng mẹ đẻ, tất cả học sinh sẽ nói tiếng Anh như một ngôn ngữ bổ sung. Tập thể học sinh bao gồm hơn 20 quốc gia khác nhau và các nền văn hóa khác nhau. Tất cả các cán bộ giảng dạy sẽ thông thạo hai thứ tiếng và một số khác sẽ nói được nhiều hơn 2 thứ tiếng. Tất cả các nhân viên hành chính của chúng tôi sẽ đều nói tiếng Anh.
                                               
 Tiếng mẹ đẻ
                                                           
Nhà trường cung cấp một chương trình tiếng mẹ đẻ (MT) mở rộng cho học sinh có ngôn ngữ gốc là tiếng Việt. Chương trình này được dựa trên ngôn ngữ và nền văn học của Việt Nam. Ngôn ngữ và nền văn học của Việt Nam đang được giảng dạy theo yêu cầu và kỳ vọng của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT). Học sinh sẽ chuẩn bị cho các kỳ thi trình độ chuyên môn vào cuối lớp 5, 9 và 12.
Các bài học bằng tiếng mẹ đẻ sẽ được giảng dạy bởi giáo viên bản ngữ giàu kinh nghiệm và có trình độ bằng tiếng Việt. Những bài học này chủ yếu tập trung vào sự phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và văn học.                        
 
Chương trình giảng dạy ngôn ngữ
 
Chương trình giảng dạy tiếng Anh được dựa trên các chuỗi, kỹ năng và kỹ năng sống bắt nguồn từ những kỳ vọng và tiêu chuẩn của chương trình giảng dạy Cambridge.
 
Các chuỗi cho trường tiểu học và THCS bao gồm:
 
Viết
Đọc
Nói
Nghe
Sử dụng tiếng Anh
 
Đánh giá ngôn ngữ
 
Tại Trường Song ngữ Quốc tế Horizon chúng tôi tin rằng một sự 'kết hợp' có ý nghĩa các đánh giá tổng kết và hình thành cần phải được tiến hành để có thể hiểu rõ việc học của học sinh.