Hotline: Hanoi City Campus: +84 (9) 6 749 38 3 - Ho Chi Minh City Campus: +84 (9) 0 292 06 08 - Email: info@hibs.edu.vn
 
 
Chào mừng các bạn ghé thăm website của Trường Song ngữ Quốc tế Horizon
 

Đào tạo các cấp

Mẫu giáo

Trường mẫu giáo quốc tế Horizon là một nơi giảng dạy và học tập diễn ra theo chương trình giáo dục và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các trường mẫu giáo.   Triết lý của Trường mẫu giáo quốc tế Horizon là đảm bảo các học sinh được vui vẻ ...

Tiểu học

Trường tiểu học Trường tiểu học Horizon cung cấp cả hai chương trình song ngữ và quốc tế tại cơ sở Hà Nội.   Trường tiểu học Horizon chỉ cung cấp chương trình song ngữ tại cơ sở Hồ Chí Minh.   Chương trình song ngữ áp dụng chương trình giảng dạy quốc gia của ...

THCS

Trường THCS Horizon cung cấp cả hai chương trình song ngữ và quốc tế tại cơ sở Hà Nội.   Trường THCSHorizon chỉ cung cấp chương trình song ngữ tại cơ sở Hồ Chí Minh.   Chương trình song ngữ áp dụng chương trình giảng dạy quốc gia của Việt Nam và chương trình giảng ...

THPT

Trường THPT Horizon cung cấp cả hai chương trình song ngữ và quốc tế tại cơ sở Hà Nội.   Trường THPTHorizon chỉ cung cấp chương trình song ngữ tại cơ sở Hồ Chí Minh.   Chương trình song ngữ áp dụng chương trình giảng dạy quốc gia của Việt Nam và chương trình giảng ...