Hotline: Hanoi: +84 (9) 6 749 38 37 - Hochiminh: +84 (9) 0 292 06 08 - Email: info@hibsvietnam.com
 
 
Chào mừng các bạn ghé thăm website của Trường Song ngữ Quốc tế Horizon
 
Đăng ký tuyển sinh

Đăng ký tuyển sinh
Đăng ký học ở form dưới đây
Chọn địa điểm học
Thông tin học viên
Họ tên (*)
Email
Năm sinh
Năm học
Giới tính
Chương trình đăng ký
Chọn lớp học
Xóa
Đăng ký thêm học viên
Thông tin người giám sát
Họ tên (*)
Email (*)
Mối quan hệ
Điện thoại
Ghi chú
Mã bảo mật