Hotline: Hanoi: +84 (9) 6 749 38 37 - Hochiminh: +84 (9) 0 292 06 08 - Email: info@hibsvietnam.com
 
 
Chào mừng các bạn ghé thăm website của Trường Song ngữ Quốc tế Horizon
 

Chuyến đi mùa hè

Trường Song ngữ Quốc tế Horizon tổ chức các chuyến đi mùa hè với các tổ chức nổi tiếng từ Mỹ, Anh và Úc. Những chuyến đi này đã được chứng minh cung cấp một cách tuyệt vời để học hỏi và thực hành một ngôn ngữ tại các nước nói tiếng bản ngữ.
 
Trải nghiệm này cho phép người học khám phá một thế giới khác so với thế giới của riêng mình và tìm hiểu một ngôn ngữ trong một khung cảnh tự nhiên.
 
Học viên có thể lựa chọn trở thành một phần của chuyến đi mùa hè trong khoảng thời gian ngắn hoặc kéo dài.
 
Các em có thể lựa chọn tham dự chuyến đi từ 3-8 tuần trong thời gian mùa hè.