Hotline: Hanoi: +84 (9) 6 749 38 37 - Hochiminh: +84 (9) 0 292 06 08 - Email: info@hibsvietnam.com
 
 
Chào mừng các bạn ghé thăm website của Trường Song ngữ Quốc tế Horizon
 

Chương trình song ngữ

Trường Song ngữ Quốc tế Horizon là trường đầu tiên giới thiệu và áp dụng Chương trình Song ngữ tại Việt Nam. Các thực hành của chương trình giảng dạy song ngữ được thực hiện theo yêu cầu của luật giáo dục Việt Nam.

Mục tiêu của Chương trình Song ngữ:
 
Mục tiêu của Chương trình Song ngữ là để bồi dưỡng các học sinh Việt Nam theo chương trình giảng dạy quốc gia. Các bài học được giảng dạy bằng tiếng Việt và tiếng Anh một cách đồng bộ bởi các giáo viên Việt Nam và nước ngoài từ K đến 12.
 
Lợi ích của Chương trình Song ngữ:
 
Các môn học song ngữ như toán học, khoa học, hóa học, vật lý và sinh học được giảng dạy bởi cả giáo viên người Việt Nam và nước ngoài cho phép học sinh học theo các kỹ thuật học tập mới nhất xoay quanh nhu cầu của thế kỷ 21 và có được các kỹ năng ngôn ngữ và giao tiếp cần thiết khi các em chuẩn bị cho các kỳ thi tại địa phương xoay quanh các mục tiêu đề ra của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam.
 
Tại Trường Song ngữ Quốc tế Horizon, chúng tôi tin rằng cách tiếp cận độc đáo của chúng tôi để thực hiện hiệu quả sự phụ thuộc lẫn nhau của tiếng Anh và tiếng Việt giúp người học có được cả ngôn ngữ và nội dung như nhau.