Hotline: Hanoi City Campus: +84 (9) 6 749 38 3 - Ho Chi Minh City Campus: +84 (9) 0 292 6 08 - Email: info@hibs.edu.vn
 
 
Chào mừng các bạn ghé thăm website của Trường Song ngữ Quốc tế Horizon
 

Chương trình giảng dạy của chúng tôi

Tại Trường Song ngữ Quốc tế Horizon, chúng tôi tin rằng chương trình giảng dạy
 1. Chương trình giảng dạy của trường phải cung cấp một chương trình học tập rộng lớn, cân đối, mạch lạc và nhất quán với các tuyến đường tiến triển rõ ràng và trơn tru được thiết kế cho nhu cầu của tất cả người học
 2. Chương trình giảng dạy hỗ trợ sự phát triển của người học và đội ngũ giáo viên những người tự tin, có trách nhiệm, biết suy nghĩ, sáng tạo, gắn bó và có nguyên tắc
 3. Mỗi chương trình giảng dạy môn học phải được thiết kế để cung cấp cho người học và giáo viên nội dung tạo cảm hứng và có liên quan và chiều rộng kiến thức môn học thích hợp và phát triển kỹ năng phù hợp với giai đoạn phát triển của người học.
 4. Chương trình giảng dạy của trường cần phải nhận ra nguồn gốc ngôn ngữ của người học và cung cấp cho các em sự hỗ trợ cần thiết để tiếp cận chương trình giảng dạy. Các môn học được giảng dạy trong môi trường tiếng Anh phải có thể tiếp cận đối với người học bằng tiếng Anh như là ngôn ngữ thứ hai của họ.
 5. Sự đánh giá có một số mục đích rất cần thiết cho quá trình giáo dục. Chúng bao gồm đánh giá về việc học tập (cung cấp thông tin phản hồi để hỗ trợ cho quá trình học tập), và đánh giá tổng kết (xác định mức độ hiệu suất của một người học).
 6. Các tiêu chuẩn giáo dục rõ ràng và có ý nghĩa là rất cần thiết để đảm bảo đo lường chính xác sự tiến bộ và thành tựu và cho phép khả năng so sánh và đo điểm chuẩn quốc tế.
 7. Chất lượng giảng dạy là một yếu tố quyết định quan trọng trong sự phát triển của người học.
 8. Thực hành có suy nghĩ được hỗ trợ bởi sự phát triển chuyên môn là một phần thiết yếu và liên tục trong cuộc sống của một giáo viên.
 9. Phương pháp sư phạm cần thiết để cho phép người học đạt được hiệu suất tối đa bằng cách sử dụng các đánh giá và chương trình giảng dạy của Cambridge được dựa trên học tập tích cực.
 10. Lãnh đạo giỏi là một điều kiện cần thiết để cải thiện trường học và phát triển chương trình giảng dạy.
 11. Phát triển chương trình giảng dạy bao gồm một quá trình liên tục của việc thu thập và đánh giá chứng cứ.

Môn học

Chương trình giảng dạy song ngữ và quốc tế tại Trường Song ngữ Quốc tế Horizon được thiết kế và giảng dạy riêng biệt. Các thực hành và bài học của chương trình giảng dạy được sắp xếp theo yêu cầu của luật giáo dục Việt Nam. Các môn học giảng dạy ...

Giáo dục nhân cách

Chương trình giáo dục nhân cách là một nỗ lực tập trung vào sự phát triển có ý nghĩa các giá trị phổ quát như ý thức trách nhiệm, sự tôn trọng, trung thực, sự đồng cảm và công bằng.   Chương trình này được tích hợp vào tất cả môn học cũng ...