Hotline: Hanoi City Campus: +84 (9) 6 749 38 3 - Ho Chi Minh City Campus: +84 (9) 0 292 06 08 - Email: info@hibs.edu.vn
 
 
Chào mừng các bạn ghé thăm website của Trường Song ngữ Quốc tế Horizon
 

Chương trình học

Chương trình giảng dạy của chúng tôi

Tại Trường Song ngữ Quốc tế Horizon, chúng tôi tin rằng chương trình giảng dạy Chương trình giảng dạy của trường phải cung cấp một chương trình học tập rộng lớn, cân đối, mạch lạc và nhất quán với các tuyến đường tiến triển rõ ràng và trơn tru được thiết kế ...

Ngôn ngữ học

Triết lý ngôn ngữ của HIBS Trường Song ngữ Quốc tế Horizon kỳ vọng tất cả các cộng đồng học tập sẽ trở thành một phần của việc học ngôn ngữ có tính đến các bối cảnh văn hóa và học thuật đa dạng.                                                 Tiêu chuẩn ngôn ngữ   Các tiêu chuẩn ngôn ngữ được ...

Thư viện

Mục tiêu của thư viện nhà trường là để đảm bảo rằng tất cả các thành viên của cộng đồng nhà trường có quyền truy cập công bằng vào các loại sách và đọc, truy cập thông tin và một loạt các tài nguyên.   Ngoài ra, Trường Song ngữ Quốc tế Horizon ...

Chương trình đọc

Đọc là một phần quan trọng của việc học. Đó là một yêu cầu cơ bản trong bất kỳ lĩnh vực hoặc môn học nào - từ ngôn ngữ cho đến khoa học và toán học. Theo các nghiên cứu đã được thực hiện, đọc trong tâm trí là điều cần ...

ECA

Tất cả các chương trình giảng dạy và hoạt động ngoại khóa được thiết kế dựa trên sứ mệnh của nhà trường và kết quả của việc thực hiện sứ mệnh của chúng tôi là nâng cao và phát triển học sinh và giáo viên, những người tự tin, có trách ...