Hotline: Hanoi City Campus: +84 (9) 6 749 38 3 - Ho Chi Minh City Campus: +84 (9) 0 292 6 08 - Email: info@hibs.edu.vn
 
 
Chào mừng các bạn ghé thăm website của Trường Song ngữ Quốc tế Horizon
 

Chương trình đào tạo

Chương trình song ngữ

Chương trình song ngữ

Trường Song ngữ Quốc tế Horizon là trường đầu tiên giới thiệu và áp dụng Chương trình Song ngữ tại Việt Nam. Việc thực hành chương trình giảng dạy song ngữ được thực hiện theo yêu cầu của Bộ giáo dục Việt Nam. Mục tiêu:    Nhằm bồi dưỡng cho học sinh Việt Nam ...
Chương trình quốc tế

Chương trình quốc tế

Trường Song ngữ Quốc tế Horizon cung cấp hai chương trình giảng dạy khác nhau đó là chương trình quốc tế và song ngữ. Chương trình quốc tế được thiết kế xoay quanh chương trình giảng dạy quốc gia của Anh và Cambridge mang đến kiến thức cần thiết để phát ...