Hotline: Hanoi City Campus: +84 (9) 6 749 38 3 - Ho Chi Minh City Campus: +84 (9) 0 292 6 08 - Email: info@hibs.edu.vn
 
 
Chào mừng các bạn ghé thăm website của Trường Song ngữ Quốc tế Horizon
 

Chứng nhận

Trường Song ngữ Quốc tế Horizon được công nhận bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam. Các học sinh của trường sẽ nhận bằng tốt nghiệp sau khi hoàn thành lớp 12. Học sinh vượt qua thành công cấp độ nâng cao Cambridge sẽ nhận bằng tốt nghiệp từ Cambridge International Examinations và có đủ điều kiện để nộp đơn vào các trường đại học ở nước ngoài.