Hotline: Hanoi City Campus: +84 (9) 6 749 38 3 - Ho Chi Minh City Campus: +84 (9) 0 292 06 08 - Email: info@hibs.edu.vn
 
 
Chào mừng các bạn ghé thăm website của Trường Song ngữ Quốc tế Horizon
 

Kế hoạch chiến lược

Trường Song ngữ Quốc tế Horizon đánh giá kế hoạch chiến lược của mình dựa trên các yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Cambridge International Examinations cũng như các phương pháp giáo dục gần đây. Kế hoạch chiến lược được dựa trên sự phát triển hành chính, giảng dạy và học tập.
 
Tất cả các quyết định chiến lược trong trường đều được thực hiện trong phạm vi ủy ban hoặc đội ngũ lãnh đạo được dẫn dắt bởi hiệu trưởng của trường.