Hotline: Hanoi City Campus: +84 (9) 6 749 38 3 - Ho Chi Minh City Campus: +84 (9) 0 292 06 08 - Email: info@hibs.edu.vn
 
 
Chào mừng các bạn ghé thăm website của Trường Song ngữ Quốc tế Horizon
 

Căng tin

Với căng tin nhà trường hiện đại và thiết kế đẹp, Trường Song ngữ Quốc tế Horizon cung cấp một địa điểm phổ biến khác cho các học sinh, nơi các em có thể giao tiếp với bạn bè của mình và mua đồ ăn nhẹ tốt nhất.